rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 72 (1322) z dnia 8.09.2016

Opodatkowanie użytków rolnych w działalności przedsiębiorcy

Osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą będzie właścicielem gruntów rolnych, których część chce wykorzystać w prowadzonej działalności. Kiedy trzeba będzie je opodatkować podatkiem rolnym, a kiedy podatkiem od nieruchomości?

Podstawowe znaczenie w kwestii opodatkowania gruntów Czytelnika będzie mieć ewidencja gruntów i budynków. Klasyfikacja gruntów w tej ewidencji określająca rodzaj użytku gruntowego przesądza, jakim podatkiem dany grunt jest opodatkowany. Organy podatkowe ustalające wysokość zobowiązań nie są uprawnione do przyjęcia innej podstawy wymiaru podatku niż dane uwidocznione w ewidencji gruntów. O wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od nieruchomości decyduje treść wpisu do ewidencji gruntów i budynków świadczącego o klasyfikacji danego gruntu jako użytku rolnego. W tej sytuacji grunt ten podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym. Jedynie w przypadku, gdy grunt jest zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, możliwe jest opodatkowanie podatkiem od nieruchomości użytku rolnego.

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Te grunty rolne, które zajęte są na prowadzenie działalności gospodarczej, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Tak stanowi art. 1 ustawy o podatku rolnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 617). Przy czym ustawa ta wyraźnie mówi o zajęciu tych gruntów na prowadzenie działalności gospodarczej, co oznacza, iż samo posiadanie przez przedsiębiorcę użytków rolnych nie przesądza jeszcze o konieczności opodatkowania ich podatkiem od nieruchomości.

Z najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że jeżeli w posiadaniu przedsiębiorcy są użytki rolne, to, co do zasady, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, chyba że nie są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, a nie są zajęte wtedy, gdy pomimo posiadania ich przez przedsiębiorcę są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem klasyfikacyjnym, a więc na działalność rolną.

Jeżeli zaś chodzi o moment, w którym należy opodatkować podatkiem od nieruchomości posiadane użytki rolne, to przyjmuje się, że obowiązek ustalenia zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości powstaje dopiero w momencie faktycznego rozpoczęcia na przedmiotowym gruncie działalności gospodarczej. Natomiast jak wynika z art. 6 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) obowiązek podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli więc przedsiębiorca rozpocznie czynności związane z działalnością gospodarczą na gruntach rolnych (wystarczające jest np. wystąpienie o pozwolenie budowlane) np. w połowie września, to obowiązek podatkowy w zakresie tych gruntów zaktualizuje się z dniem 1 października br.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Inne podatki:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60