rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 26 (1276) z dnia 31.03.2016

Podatek od nieruchomości w trakcie zawieszenia działalności firmy

Zawieszenie działalności gospodarczej nie wpływa na opodatkowanie podatkiem od nieruchomości ani na wysokość tego podatku.


STAN FAKTYCZNY:

Spółka z o.o z dniem 30 czerwca 2012 r. zawiesiła prowadzenie swojej działalności. Organ podatkowy wszczął w stosunku do spółki postępowanie podatkowe w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2014 r. Burmistrz w wydanej decyzji określił spółce zobowiązanie w podatku od nieruchomości za 2014 r. w kwocie 7.359 zł. Spółka nie zgodziła się z wysokością tego podatku, powołując się na fakt zawieszenia działalności, które spowodowało, że część nieruchomości spółki przestała być związana z prowadzoną przez nią działalnością.

Po rozpatrzeniu odwołania spółki Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji. SKO podniosło, że grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to takie, które znajdują się w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. W świetle tej definicji o istnieniu takiego związku decyduje sam obiektywny fakt posiadania gruntu (szczególnie podlegającego opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości), budynku, budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Spółka nie zgodziła się z tym stanowiskiem i wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.


SĄD ORZEKŁ:

W skardze do WSA w Gdańsku spółka wniosła o uchylenie decyzji organów I i II instancji oraz o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania. W ocenie skarżącej spółki organy podatkowe dokonały niewłaściwej interpretacji pojęcia "grunty, budynki, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej". Twierdziła, że dla przyjęcia związku nieruchomości z prowadzeniem działalności gospodarczej (opodatkowania według wyższych stawek) nie jest wystarczające ustalenie, iż posiadaczem nieruchomości jest osoba formalnie zarejestrowana w ewidencji jako przedsiębiorca, lecz konieczne jest spełnienie warunków faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej, a spółka w związku z zawieszeniem działalności takiego warunku nie spełniała.

WSA nie podzielił takiego rozumowania spółki. Stwierdził, że dopóki przedsiębiorca figuruje w odpowiednim rejestrze, bez znaczenia jest fakt wykorzystywania przez niego nieruchomości do działalności gospodarczej. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie zmienia faktu, iż grunt, budynek czy budowla pozostają w posiadaniu przedsiębiorcy, a przez to są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Stąd podlegają opodatkowaniu stawką podwyższoną. Pomimo tego, że ustawodawca nie zdefiniował pojęcia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, to należy je rozumieć jako przerwanie wykonywania działalności sensu largo na określony (czas określony ustawowo), podczas którego jednak przedsiębiorca ma zarówno prawo, jak i obowiązek dokonywania pewnych czynności związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przed jej zawieszeniem.

Pomimo że zawieszenie przerywa niejako wykonywanie działalności gospodarczej, to w żaden sposób nie pozbawia tej działalności jej charakteru. Nie powoduje także utraty statusu przedsiębiorcy przez zawieszającego. Czasowe zawieszenie działalności gospodarczej podmiotu nie oznacza ustania jego bytu prawnego i podatkowo-prawnego. Nie oznacza to również definitywnego zaprzestania działalności gospodarczej. W konsekwencji fakt czasowego zawieszenia działalności gospodarczej nie jest równoznaczny z utratą charakteru nieruchomości jako posiadanej przez przedsiębiorcę i nadal związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. W świetle powyższego Sąd uznał, że organy podatkowe w sposób prawidłowy, zgodny z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa, ustaliły przedmiot opodatkowania i należycie ustaliły wymiar właściwego podatku.

(wyrok WSA w Gdańsku z dnia 9 czerwca 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 413/15 - orzeczenie prawomocne)

 Komentarz redakcji 
Stanowisko Sądu należy uznać za prawidłowe i zgodne z obowiązującą w tej materii linią orzeczniczą. Bezwzględnie należy stwierdzić, że zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie zwalnia przedsiębiorcy od zobowiązań o charakterze publicznoprawnym. Pomimo zawieszenia przedsiębiorca ma obowiązek wywiązywania się z zobowiązań podatkowych, również w podatku od nieruchomości. Opodatkowaniu podlega nieruchomość, a nie działalność gospodarcza podatnika.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Inne podatki:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.