rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016

Opłaty za przeładunek benzyn silnikowych i oleju napędowego

Dokonujemy przeładunku benzyn silnikowych i oleju napędowego. Czy w takiej sytuacji trzeba wnosić opłaty z tytułu korzystania ze środowiska?

Opłatę za korzystanie ze środowiska uiszcza się za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, w tym również w ramach przeładunku benzyn silnikowych. Opłatę tę naliczać należy według następującego wzoru:

Opłata =  ilość
przeładowanej
benzyny [Mg]
× jednostkowa
stawka
opłat [zł/Mg]

Przy zastosowaniu rozwiązań technicznych o udokumentowanej skuteczności redukcji oparów do obliczenia opłaty stosuje się współczynnik:

A = (100 - n) : 100,


gdzie:

n - oznacza skuteczność redukcji [%]

Wówczas wzór wygląda następująco:

Opłata =  ilość
przeładowanej
benzyny [Mg]
× × jednostkowa
stawka opłat
[zł/Mg]

Natomiast jeśli chodzi o kwestię naliczania opłat środowiskowych z tytułu emisji związanej z przeładunkiem olejów napędowych, to budzi ona wiele kontrowersji. Oleje napędowe stanowią paliwo pojazdów, ale nie zostały one uwzględnione w tabeli B rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. z 2014 r. poz. 274 ze zm.). Jednakże zarówno specjaliści w tym zakresie, jak i same urzędy marszałkowskie stoją na stanowisku, iż nie wielkość emisji ma tutaj znaczenie, ale sam fakt jej występowania i w efekcie konieczne jest rozliczenie opłaty środowiskowej.

W związku z faktem, że brak jest oficjalnych wskaźników emisji dla przeładunku olejów napędowych, brak jest możliwości liczenia emisji w sposób zryczałtowany. Tym samym należy dokonywać wyliczeń jako emisji z źródła, stosując wskaźniki z tabeli A wspomnianego rozporządzenia.

Czytelnicy należną opłatę mogą wyliczyć za poszczególne substancje, tzn. węglowodory alifatyczne i węglowodory aromatyczne.

Należy przypomnieć, że termin dokonania rozliczeń za 2015 r. mija z końcem marca 2016 r. Nie wnosi się opłat z tytułu wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód oraz składowania odpadów, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł.

Rodzaje operacji technicznych przy przeładunku benzyn silnikowych

 • Napełnianie zbiorników z dachem stałym
   
 • Opróżnianie zbiorników z dachem pływającym
   
 • Napełnianie cystern kolejowych
   
 • Napełnianie zbiorników podziemnych
   
 • Napełnianie zbiorników pojazdów
   
 • Napełnianie zbiorników naziemnych w kontenerowych stacjach paliw
   
 • Napełnianie cystern samochodowych

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Inne podatki:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60