rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 98 (1243) z dnia 7.12.2015

Zwolnienie z podatku dla pojazdów specjalnych

Firma zajmuje się utrzymywaniem czystości i porządku na drogach i ulicach. Zakupione mają zostać pojazdy przystosowane do oczyszczania dróg i zimowego utrzymania ich czystości. Czy za pojazdy te trzeba będzie odprowadzać podatek od środków transportowych, czy też będziemy mogli skorzystać ze zwolnienia z opłacania za nie tego podatku?

Zwolnienie w zakresie podatku od środków transportowych przysługuje m.in. w przypadku pojazdów specjalnych w rozumieniu Prawa o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.). Tak stanowi art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).

Zgodnie z art. 2 pkt 36 Prawa o ruchu drogowym, pojazdem specjalnym jest pojazd samochodowy lub przyczepa przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia. W pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji. Zakwalifikowanie pojazdu do kategorii specjalnych odbywa się w postępowaniu rejestrowym i znajduje swoje odzwierciedlenie w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Do pojazdów specjalnych należą m.in. pojazdy do oczyszczania dróg, zimowego utrzymania dróg, podnośnik do prac konserwatorsko-montażowych, pomoc drogowa, ambulatorium, żuraw samochodowy czy pożarniczy.

W świetle powyższego pojazdy, które mają zostać zakupione, w dowodzie rejestracyjnym będą miały wpis "pojazd specjalny". Tym samym automatycznie firma będzie korzystała ze zwolnienia w zakresie opłacania za nie podatku od środków transportowych.

"Do pojazdów specjalnych należy zaliczyć pojazdy konstrukcyjnie przystosowane do wykonywania czynności na drodze lub zimowego utrzymania dróg (polewaczki, piaskarki, pługi odśnieżne), stanowiące ruchome urządzenia (dźwigi, żurawie, agregaty prądotwórcze, koparki, koparko-spycharki, ładowarki) lub służące do prowadzenia określonej działalności (kina ruchome, ambulanse radiologiczne, laboratoria techniczne, warsztaty naprawcze). Nie są natomiast pojazdami specjalnymi pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu określonego rodzaju ładunków, np. cementu (cementowozy), benzyny (cysterny), śmieci (śmieciarki) czy nieczystości (pojazdy asenizacyjne)".

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 maja 2014 r., sygn. akt II FSK 1437/12

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Inne podatki:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60