rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 79 (1224) z dnia 1.10.2015

Czy najemca może być podatnikiem podatku od nieruchomości?

Nieruchomość (budynek) ma zostać wynajęta innemu podmiotowi. W umowie będzie zawarty zapis, że podatek od nieruchomości reguluje najemca. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne? Właścicielem nieruchomości jest osoba fizyczna. (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 951433)

Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,

2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

3) użytkownikami wieczystymi gruntów,

4) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,

b) jest bez tytułu prawnego.

Tak stanowi art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.)

Zatem w świetle powyższego brak jest możliwości przerzucenia tego zobowiązania na najemcę czy dzierżawcę. Wyjątek od tej zasady dotyczy posiadaczy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, w sytuacji gdy posiadanie to oparte jest na umowie zawartej z właścicielem, ma miejsce na podstawie innego tytułu prawnego lub nawet ma miejsce bez posiadania takiego tytułu. Co istotne, nie dotyczy to przypadku posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości - chodzi tu m.in. o najem mieszkań komunalnych.


Obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości nie można przenieść na inny podmiot, np. na podstawie zapisów w umowie najmu lub dzierżawy.


W omawianym przypadku nie mamy do czynienia z taką sytuacją, zatem do opłacania podatku od nieruchomości za budynek, który zostanie użyczony na podstawie najmu, będzie zobowiązany właściciel. Oczywiście opłacany przez najemcę czynsz może zawierać kwotę należnego podatku. Warto zaznaczyć, że w sytuacji gdy budynek zajęty zostanie na potrzeby działalności gospodarczej, wówczas podatek trzeba będzie opłacać z zastosowaniem stawek najwyższych (por. wyrok NSA z dnia 13 marca 2014 r., sygn. akt II FSK 925/12).

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Inne podatki:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

listopad 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60