rozliczenia podatkowe, podatek dochodowy, podatek VAT, podatki lokalne, PCC
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 77 (1222) z dnia 24.09.2015

Domek letniskowy a podatek od nieruchomości

Po sezonie letnim kupiłam za atrakcyjną cenę działkę rekreacyjną zabudowaną domkiem letniskowym. Zgłosiłam informację o nabyciu i otrzymałam decyzję o opodatkowaniu nieruchomości. Organ podatkowy wymierzył mi podatek od budynku według stawki wyższej, uznając, że z dokumentacji architektonicznej i budowlanej wynika, iż domek ma charakter rekreacyjny. Nadmieniam, że domek nadaje się do całorocznej eksploatacji i będzie mi służyć jako główne - stałe - miejsce pobytu. Czy decyzja organu była słuszna?

Domek letniskowy a podatek od nieruchomości
rys. Domek letniskowy a podatek od nieruchomości

Trudno jednoznacznie ocenić tę sprawę, jednak niewątpliwie opisane zagadnienie wzbudza wątpliwości i w praktyce decyzje organów w podobnych sprawach bywają różne. Zgodnie z przepisami podatkiem od nieruchomości objęte są m.in. budynki lub ich części. Rada gminy w swojej uchwale określa stawki podatku, przy czym nie mogą one przekroczyć wartości maksymalnych określonych w przepisach. Stawka podatku w zakresie dotyczącym opodatkowania budynków jest różna w zależności od przeznaczenia obiektu - niższa jest, gdy budynek ma charakter mieszkalny, wyższa natomiast, gdy budynek związany jest z prowadzeniem działalności gospodarczej bądź gdy jest wykorzystywany do tzw. celów "pozostałych" (niemieszkaniowych oraz niegospodarczych). Stanowi o tym art. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849).

Przepisy omawianej ustawy nie zawierają definicji pojęcia budynek mieszkalny. Odnoszą się jedynie do terminu "budynek", za który uznają obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. Z kolei w myśl Prawa geodezyjnego i kartograficznego podstawę m.in. wymiaru podatków stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków. Ewidencja ta powinna zawierać - w odniesieniu do budynku - jego położenie, przeznaczenie, funkcję użytkową i ogólne dane techniczne.

Z przepisów tych ponadto wynika, że dla ustalenia właściwej stawki podatku od nieruchomości organy podatkowe powinny przede wszystkim ustalić podstawową funkcję użytkową budynku. Ta bowiem jego cecha pozwala na zaklasyfikowanie go do odpowiedniego rodzaju. Zgodnie ze stanowiskiem wyrażanym przez sądy, przy ustalaniu tej funkcji organy podatkowe powinny brać pod uwagę sposób posiadania budynku - czy ma ono na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, czy też inne cele.

Gmina wymierzając podatek powinna nie tyle brać pod uwagę dokumentację architektoniczną czy budowlaną, co faktyczne korzystanie z obiektu i to, jaką spełnia funkcję użytkową w danym momencie.

www.RozliczeniaPodatkowe.pl - Inne podatki:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
NEWSLETTERY
PODATEK VAT - zasady rozliczania i weryfikacji
PODATEK DOCHODOWY - przychody, koszty, środki trwałe, amortyzacja, leasing
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60